Neden Akıllı Kolej

Neden Akıllı Sağlık Koleji

Sağlık dünya da olduğu gibi ülkemizin de en öncelikli sektörüdür. Sağlık sektörünün yapısı; ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Sağlık hizmetleri sunumunda; fiziki yapı, araç gereç, insan gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum şekli ve hizmet alanların memnuniyeti de kuruluşlar arası rekabette en belirleyici özellik olarak gösterilmektedir.

Yapılan bilimsel araştırmalarda önümüzdeki on yıl içerisinde sektörün önemli değişikliklere sahne olacağı vurgulanmaktadır. Söz konusu çalışmalar; farklılaşan nüfus yapısı, ortaya çıkan yeni hastalıklar, gelişen teknoloji, sağlık masraflarındaki büyük artış gibi faktörler nedeniyle, sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların iş stratejilerinde ciddi değişim yapmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Türkiye’de birbirinden farklı okul türlerinde toplam 23 şubesi ile bir ekol haline gelen Akıllı Kolejler sağlık koleji ile öğrenci ve velilerimize önemli ayrıcalıklar sunmaktadır.

1. Öğrenci Boyutu

Öncelikle sağlık meslek lisesinin kazandırdığı meslek diploması ile öğrenci bir meslek erbabı olarak mezun olup sahip olduğu yetkinlikle sağlık sektöründe çalışma hayatına başlar. Unutulmamalıdır ki sağlık sektörü, yeterlilik sahibi insan kaynağına en fazla ihtiyaç duyulan alanlardan biridir. Bu alanda çalışan biri, ülkenin her yerinde iş bulma çalışma şansına sahiptir; en küçük yerleşim birimlerinde dahi sağlık çalışanlarına olan ihtiyaç hiç bitmeyecektir. Ayrıca bu alan da eğitim almış öğrenciler, diplomasıyla mesleği ile ilgili işyeri açma yetkisini de kazanmış olur.

Liseyi bitiren bu öğrenciler, üniversitelerin bölümleriyle alakalı olan iki yıllık bölümlerine direkt geçiş yapabilirler. Hatta çok az bir çaba ile ve sadece YGS puanı ile ek puan alabilecekleri bölümlere de kolayca yerleşebilirler. Yerleşecekleri bölümler yine sağlık sektörünün bölümleri olacağı için kısa sürede yeni bir işe yerleşmiş olacaklar. Sağlık sektörü dışında bir mesleğe geçmek isterlerse diplomaları aynı zamanda lise diploması olduğundan herhangi bir liseden mezun olan öğrenci gibi üniversite sınavına girerek üniversitelerde başka mesleklere geçiş; hatta üniversiteler arası geçiş yapabileceklerdir.

2. Staj Sistemi

Sağlık Meslek Liselerinin staj süreçleri de öğrenciye ayrı ve çok önemli bir katkı sağlar. Staj, öğrenilen bilgi ve becerilerin uygulama alanında pekiştirilme ve kalıcı öğrenmeye dönüşmesine imkan veren çok değerli bir süreçtir. Öğrenciler, staj yaptığı dönemlerde hem kendisini hem de mesleki beceri düzeyini daha yakından tanıma ve değerlendirme fırsatı bulur. Birçok farklı birimde(yoğun bakım, acil servis, ameliyathane vb.) staj yapıp bunların içinden hangisinde çalışmak ve uzmanlaşmak istediğine karar verecek deneyime sahip olur. Birlikte çalıştığı usta öğreticiler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü için meslekte kendi rol modellerini seçebilirler.

Sağlık sektörü birçok meslek grubunun birlikte, ekip olarak görev yaptığı bir çalışma alanıdır. Dolayısıyla öğrenci, staj döneminde, bir yandan ekip çalışmasını görür; diğer yandan da  üniversitede geçiş yapabileceği meslekleri de yakından tanıma fırsatı bulur.

Henüz mezun olmadan çalışma yaşamını yakından tanımış olur ve işe başladığında hayal kırıklığı yaşamaz. İş disiplinini kazanmış olarak çalışma hayatına başlar. Sağlık kurumlarında sürekli olarak hem çalışma arkadaşları ile hem de hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurmak durumunda olan öğrencinin akranlarına göre sosyal becerileri de daha güçlü bir gelişim gösterir. 

Günümüz gençliği, kurdukları veya bir şekilde içine dahil edildikleri sanal gerçekliklerin içinde zaman geçirirken sağlık meslek lisesi öğrencisi stajını yaparken önemli bir zaman dilimini yaşamın gerçekleri ile yüz yüze geçirir. Bu durum onun olgunlaşmasına ve karakter gelişimine çok değerli katkılar sağlar. Yaşamın önemini daha derinden fark ederek kendi değerlerini oluşturmaya başlar.

Dayanışma, paylaşma, aile bağları gibi değerler önem kazanır.

3. Aile Boyutu

Ailenin çocuğunu sağlık meslek lisesine göndermek istemesinin nedenleri yukarıda da belirttiğim avantajların toplamıdır aslında. Yine de aile boyutunda eklemek istediğim bir iki nokta daha var:

Her aile çocuğunun kendi geçimini sağlayabileceği, rahatlıkla iş bulabileceği bir mesleğinin olmasını ister. Çocuğuna en kısa sürede bunu sağlayan sağlık meslek lisesinden başka lise seçeneği neredeyse yok gibidir.

Sağlık meslek lisesinde okuyan çocuklar, mezun olduklarında meslekleri sayesinde garanti altına alınmış bir geleceğe sahip olurlar. Kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendine yetebilen bireyler olurlar ki bu noktada ailenin yaşadığı, anne baba olarak sorumluluğunu yerine getirmiş olmanın verdiği huzur, en önemli kazançtır.

Eğer aile içinde veya yakın çevrede herhangi bir sağlık sorunu söz konusu olursa ailenin sağlık meslek lisesinden mezun olan çocuğu onlara doğal olarak sağlık danışmalığı yapar, en doğru yerlere onları yönlendirerek ve bizzat ilgilenerek çözüm sürecine hız kazandırır.

Yine bu bağlamda sağlık meslek lisesi mezunları, dikkatli gözlemleri sayesinde çevresindeki insanların hastalıklarının erken teşhis edilmesini sağlar, sağlıklı davranışlar geliştirmelerine vesile olur, gerektiğinde bakım ve tedavisinde görev alır. Aynı evde bir sağlıkçının bulunması gerçekten büyük konfordur. Öyle ki bunu bilen sağlık çalışanlarını büyük bir kısmı, çocuklarını sağlık çalışanı yapmak ister.

Yaşamın gerçekleri ile erkenden tanışan çocukları sağlam bir karakter geliştirerek hayırlı bir evlat olup ailelerine maddi, manevi destek olurlar.

Sağlık meslek lisesinin tüm avantajlarını göz önünde bulundurduğumuzda hem öğrenci hem de öğrencinin ailesi kazançlıdır. Sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrenci, yaşamının geri kalan bölümüne birçok avantajı ve toplum nazarında itibarı olan bir meslekle adım atmış olur.