Bölümlerimiz

Hemşire Yardımcılığı Bölümü

NEDEN AKILLI KOLEJ?

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı ile eğitimde yer alan Akıllı Kolej,mesleki eğitim uzman kadrosu ile kısa sürede 30 şubeye ulaşmış olup,yaklaşık 1000 öğrencimizi mezun etmiştir.Mezun olan öğrencilerimiz çeşitli kurum ve kuruluşlarda mesleki anlamda yer almıştır.Akıllı Kolej öğrencilerimize sağlık alanında sunduğu olanaklar ile kalitesini ortaya koymuştur.

Okulumuz sadece Hemşire Yardımcılığı Bölümü ile eğitim-öğretime devam etmektedir.
 

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI BÖLÜMÜ

Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında hemşire gözetiminde yardımcı olarak çalışarak hastaların günlük yaşam ve aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği gibi sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden kişidir.
 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar,

Acil durumlarda ilk yardım tedavisini takip eder,

Hekimin önerdiği zaman ve şekilde hastaya oral yolla uygulanacak ilacını verir,

Yaraların temizlenmesinde ve bandajlanmasında hemşireye yardım eder.

Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder,

Hastayı kabul eder ve hastanın muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder,

Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin (solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb.) yerine getirilmesine yardım eder,

Hastanın başka bir kliniğe ya da birime egzersizine yardım ve refakat eder,

Sağlık personelinin önerdiği egzersizleri yaptırır, masaj yapar,

Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar.

Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.

Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.

Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.

Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.

Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder,

Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.

İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.

Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur.

İlk yardımın temel ilkeleri doğrultusunda temel yaşam desteğini;

kanama ve yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, diğer acil durumlarda ilk yardım uygular.

Vücut reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasında, EKG ve EEG çekimlerinde, diyaliz, yanık,transplantasyon ünitelerinde yapılan uygulamalarda sağlık profesyoneline yardım eder.

Yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.

Jinekolojik sorunlar ve aile planlaması hizmetlerinde ebe/hemşireye yardım eder.

Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım eder.

Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon mekaniklerine uygun olarak hasta/yaralıyı taşır.

Ameliyathane, etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt ederek enfeksiyon kontrol önlemlerini alır.
 

EĞİTİM SÜRESİ

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşire Yardımcılığı Bölümünde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde) verilmektedir. 12.Sınıfta staj eğitimi başlamaktadır.
 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sağlık Meslek Liselerini bitiren mezunlar Hemşire Yardımcısı olarak Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğumevleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde çalışmaktadırlar. Bu bölümün mezunları sağlık  sektöründeki yetişmiş eleman kıtlığı gerekçesiyle kendilerine birçok hastane ve sağlık  kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sağlık sektörünün öneminin artmasıyla, bu bölümün  mezunlarının geleceği çok açık görülmektedir.
 

MESLEKİ VE AKADEMİK OLANAKLAR

Hemşirelik bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversitelerin ön lisans programlarına TYT  de 180 puan barajını geçerek üniversitedeki lisans (4 yıllık) programlarına tercih hakkı doğar.

Üniversitelerin Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır. Sağlık meslek liselerinden mezun olan ve hemşirelik bölümü okumak isteyen öğrenciler ek puan olanağı ile üniversite sınava giren diğer öğrencilere göre daha avantajlıdırlar.
 

HEMŞİRE YARDIMCILIĞINDA GİREBİLECEĞİ İKİ YILLIK(ÖNLİSANS) BÖLÜMLER

Ağız ve Diş Sağlığı Anestezi

Diyaliz

Elektronörofizyoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı Fizyoterapi

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Odyometri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon Teknikleri

Podoloji

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Yaşlı Bakımı
 

HEMŞİRE YARDIMCILIĞINA EK PUANLA GİREBİLECEĞİ 4 YILLIK  BÖLÜMLERİ

Hemşirelik

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Ebelik

Ergoterapi

Perfüzyon

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Yönetimi